Ngói dạng phẳng P09-SCG SCG

SCG

Ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển nội thành. Chi tiết
  • Bảo hành rơi vỡ trong quá trình vận chuyển
  • Bảo hành rơi vỡ trong quá trình vận chuyển

Đơn vị tính: Viên

Màu sắc: Tùy chọn